SchouderNetwerk Nederland / Rotterdam Drechtsteden

SchouderNetwerk Rotterdam Drechtsteden: 

Het SchouderNetwerk Rotterdam Drechtsteden, aangesloten bij SchouderNetwerk Nederland, is een groep fysiotherapeuten met meer dan gemiddelde belangstelling en kennis over het schoudergewricht. Leden van het netwerk hebben extra  verplichte cursussen gevolgd en werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook volgen zij de wetenschappelijke literatuur op de voet en wisselen zij onderling kennis uit. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van uw schouderklacht optimaal verloopt. Vanwege de goede contacten met de verschillende verwijzers (huisartsen, orthopeden) kan er snel informatie worden uitgewisseld waardoor vertraging in het herstel zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Ook weten de deelnemende fysiotherapeuten de deelspecialisaties van de collega’s en kunnen zo elkaars sterke punten inzetten voor de behandeling van uw schouderklacht.

 

Gespecialiseerde therapeuten:

Bij Fysiotherapie Heemraadssingel zijn er een tweetal fysiotherapeuten welke gespecialiseerd zijn in schouderklachten. Deze therapeuten werken, indien nodig, samen mee aan uw herstel.

Therapeuten:
– Dhr C. Kornelisse
– Dhr R.R. de Kok

 

Overige informatie:

Voor overige informatie over het Schouder Netwerk Rotterdam Drechtsteden verwijzen wij u naar de website www.schouderfysiotherapeuten.nl