Klachtenregeling

Uw mening telt:

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.

 

U heeft een klacht, wat nu?:

Overal waar mensen met elkaar samenwerken kunnen misverstanden of conflicten ontstaan. Mocht zoiets zich voordoen tijdens de behandeling, praat er dan over met uw fysiotherapeut: wij zijn erop getraind hiermee om te kunnen gaan.

Het volgende stappenplan kan u daar bij helpen:

  • Probeer eerst met uw behandelend fysiotherapeut het probleem op te lossen: u mag van ons als professional verwachten dat wij daar mee om kunnen gaan en uw klacht serieus nemen.
  • Neem anders contact op met één van de maatschapleden (zie onder team). Wij willen u graag te woord staan, dan wel een afspraak met u maken.
  • Als we niet in staat zijn uw klacht naar tevredenheid op te lossen is het goed om te weten dat wij, als lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, zijn aangesloten bij een klachtenregeling waar wij u altijd verder over kunnen informeren.

In de wachtkamer is ook een klachtenbox waar u een klacht eventueel anoniem kunt achterlaten. Hier kunt u ook opmerkingen achterlaten waarmee we onze algemene dienstverlening aan onze cliënten verder kunnen verbeteren.

 

Meer informatie:

Voor meer informatie over behandelingen, kwaliteit, klachten en kosten: https://www.defysiotherapeut.com