Klachtenregeling / WKKGZ

Klachtenregeling met betrekking tot de wet WKKGZ

Klachtenregeling en klachtenfunctionaris

De wet verplicht zorgaanbieders per 1 januari 2017 intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten. Voor de patiënt moet de zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris ter beschikking stellen. Het KNGF heeft in overeenstemming met Zorgbelang Nederland een Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie opgesteld welke wij gebruiken in onze praktijk. De klachtenfunctionarissen zijn benoemd. Op deze manier beschikken wij over een laagdrempelige, correcte en uniforme klachtenafhandeling. Een goede klachtopvang aan het begin kan geschillen bij een geschillencommissie voorkomen en beperken.

U heeft een klacht, wat nu?:

Overal waar mensen met elkaar samenwerken kunnen misverstanden of conflicten ontstaan. Mocht zoiets zich voordoen tijdens de behandeling, praat er dan over met uw fysiotherapeut: wij zijn erop getraind hiermee om te kunnen gaan.

Het volgende stappenplan kan u daar bij helpen:

  • Probeer eerst met uw behandelend fysiotherapeut het probleem op te lossen: u mag van ons als professional verwachten dat wij daar mee om kunnen gaan en uw klacht serieus nemen.
  • Neem anders contact op met één van de maatschapleden (zie onder team). Wij willen u graag te woord staan, dan wel een afspraak met u maken.
  • Als we niet in staat zijn uw klacht naar tevredenheid op te lossen is het goed om te weten dat wij, als lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, zijn aangesloten bij een klachtenregeling waar wij u altijd verder over kunnen informeren.

Geschillencommissie

Een zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door de minister erkende geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie is erkend door VWS. De geschillencommissie kan bindend adviseren en een vergoeding van geleden schade toekennen tot in ieder geval € 25.000,- De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het geschillenreglement nemen we op dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Veilig incidenten melden

Binnen een organisatie moeten zorgverleners per 1 juli 2016 op een veilige wijze onzorgvuldigheden en (bijna)incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken kunnen worden gemeld. Fysiotherapie Middelland heeft een schriftelijke interne procedure opgesteld, die bescherming biedt aan de melder en de betrokken zorgverlener. Ook hebben we een meldformulier ontwikkeld dat we gebruiken om een (bijna)incident te melden. Het delen en bespreekbaar maken van incidenten heeft ten doel de zorg te verbeteren.

 

Uw mening telt:

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.

 

Meer informatie:

Voor meer informatie over behandelingen, kwaliteit, klachten en kosten: https://www.defysiotherapeut.com