Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut:

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandleing van spanning- of stressgerelateerde klachten, onbegrepen pijnklachten en a-specifieke chronische klachten. Dit worden zogenaamde psychosomatische klachten genoemd. De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke- als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die verband houden met een verstoring in de balans. De belasting en belastbaarheid zijn niet meer in evenwicht. De samenhang tussen de lichamelijke klachten de de verstoring tussen belasting en belastbaarheid is aanvankelijk niet zo duidelijk. De te hoge belasting kan zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal niveau liggen. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert het zoeken naar een lichamelijke oorzaak niet altijd iets op. De medische diagnose is vaak niet te stellen, wat een gevoel van onbegrip kan geven.

De lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • hoog ervaren werkdruk
 • conflicten
 • emotionele gebeurtenissen
 • relationele problemen
 • verlies van dierbaren
 • ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan, kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

 

Psychosomatische symptomen en verschijnselen:

Psychosomatische klachten uiten zich in:

Lichamelijke klachten zoals o.a. Psychische klachten zoals o.a.
 
– vermoeidheid – algheheel gevoel van onbehagen
– duizeligheid – lusteloos zijn
– spier- en gewrichtspijn – prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
– hoofdpijn, nek- en rugklachten – slecht slapen of teveel slapen
– benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen – somber zijn, veel piekeren
– maag- en buikklachten – angstig en onzeker zijn
– verlaagde weerstand – niet meer kunnen genieten en ontspannen
– (chronische) onbegrepen pijnklachten – overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik
– geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan

Kortom……u bent uit balans.

 

Hoe komt u weer in balans?:

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Deze fysiotherapeut werkt volgen het biopsychosociaal model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de belasting in het algemeen zowel de lichamelijke, psychische en sociale aspecten worden meegenomen. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden gezamenlijk de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet veracht in het herstel en veranderingsproces.

 

Doel van de therapie:

Het doel van de therapie kan zijn:

 • inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden
 • aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem
 • het opvoeren van de belastbaarheid door stapsgewijs toenemende fysieke belasting
 • het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording
 • het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch
 • beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijkse functioneren
 • het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten
 • bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Het complexe karakter van psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines. Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Dit wordt met U besproken.

Onderstaande fysiotherapeut is een psychosomatisch werkende fysiotherapeut en ingeschreven in het wettelijk verplichte register.

Tevens is hij ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF.

Marcel van de Haterd, lid NFP